fbpx
Fael Security

Получена маркировка CE за противопожарни врати

22 сеп. 2023

Crosswalk 120 Хоризонталната плъзгаща се пожарна врата EI2 120, произведена от FAEL Маркирана със знака CE в съответствие с EN16034:2014 – EN13241:2016

От 1 ноември 2019 г. маркировката CE и декларацията за експлоатационни характеристики (DoP) са задължителни и за пожароустойчивите плъзгащи се врати.
Противопожарните врати са част от фамилията ръчни и задвижвани продукти за врати, бариери, промишлени, търговски и гаражни врати, предназначени за монтаж в зони, които могат да бъдат достигнати от хора и чиято основна цел е да осигурят безопасен достъп до стоки и превозни средства, придружавани или управлявани от хора в промишлени, търговски или жилищни комплекси.
Маркировката “СЕ” е резултат от сложен процес, като за противопожарни продукти се прилага система 1, производителят извършва първоначално изпитване на типа (ИТТ) в оторизирани лаборатории, прилага система за фабричен производствен контрол (ФПК), нотифициран орган (НБ) проверява системата за ФПК, като има свободен достъп до всички документи и обекти на производителя. Нотифициращият орган издава сертификат за постоянни експлоатационните показатели, въз основа на който производителят трябва да издаде декларация за експлоатационни показатели (ДОП) и да постави маркировката “СЕ”.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security