fbpx
Fael Security

FAEL Security Srl получи сертификат ISO 45001:2018 през ноември 2021 г.

22 сеп. 2023

Постигната беше и друга цел: защитата на работниците на работното място ни насочи към системата за управление на здравето и безопасността на работното място. Прилагането на ISO 45001 :2018 не е правно задължение, а доброволен избор на организацията за непрекъснато подобряване на безопасността и здравето на работещите на работното място.

Стандарт за сигурност ISO 45001:2018

Стандартът на за безопасност и опазване на здравето при работа ISO 45001:2018 позволява изграждането на набор от процеси, средства, ресурси и дейности, които водят до контрол на рисковете на работното място и тяхното предотвратяване. Безопасността и здравето при работа представляват нови предизвикателства за икономическата конкурентоспособност на всяка организация.

 • Категория: производствено помещение
 • Предимства за клиента:
  • Отговорностите на производителя са ясни и определени
 • Ползи за компанията:
  • Повишаване на удовлетвореността на клиентите
  • Подобряване на ефективността и ефикасността чрез оптимизиране на бизнес процесите
  • Повишена конкурентоспособност на пазара чрез сертификати, които я отличават от несертифицирани компании.

 

ПРЕГЛЕД НА СЕРТИФИКАТА 

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security