Стационарно стоманено остъкляване EI 30 от край до крак

Fael Security

СТАЦИОНАРНО ПОЖАРНОУСТОЙЧИВО ОСТЪКЛЕНИЕ EI 30 Остъкление с модули “от край до край”, сертифицирано по EI 30, съгласно определението за огнеустойчивост съгласно UNI EN 1364-1 и съгласно класификацията за огнеустойчивост съгласно UNI EN 13501-2;

Търговско наименование: ЛИСТОВА СТОМАНА EI30.

Изработена от стоманен профил EI 30 периметрова конструкция с размери 50×50 мм. Конструкция без напречни елементи или междинни колони между стъклените модули, уплътнени с изключително прозрачен полупрозрачен индукционен силикон. В комплект със саморазширяващи се уплътнения за горещи газове.

Огнеупорно остъкляване за употреба на закрито, с достатъчна дебелина, с прозрачен ръб, с вътрешна и външна полирана обработка на ръбовете по вертикалите, запечатано с изключително прозрачен полупрозрачен интусионен силикон.

Искате да получите допълнителна информация?
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security