Ελατήριο μεντεσέδων (μόνο πείρος με ελατήριο)

7,00 χωρίς ΦΠΑ/έκαστο

Πείρος μεντεσέδων ελατηρίου για πυράντοχες πόρτες (πόρτες της Fael Security Srl)

Quantità