Ηλεκτρική κλειδαριά πανικού για πυράντοχη πόρτα ΩΘΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

69,00 χωρίς ΦΠΑ/έκαστο

12V ac/dc. Κατανάλωση ισχύος 860 mA. (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ). 1 πλευρικό σημείο, μόνο μάνταλο. Επιτρέπει το άνοιγμα με τη λαβή στο εξωτερικό μόνο κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ώθησης. Λειτουργία αναμονής (η τάση διατήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7V ac). Εσωτερικά: μάνταλο που ελέγχεται από μπάρα πανικού. Εξωτερική: κλειδαριά που ελέγχεται από τη χειρολαβή μόνο εάν ενεργοποιείται από το κλειδί ή ηλεκτρικά. Εμπρός στρογγυλεμένο άκρο 24×3 mm, γαλβανισμένο. Σπαστή λαβή τετράγωνη mm 9. Απόσταση mm 72. Είσοδος mm 65. Μονή συσκευασία

DIN Δεξιά (για πόρτα ΩΘΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) κωδ. 214910654..D (ISEO)

Quantità