Ορειχάλκινος πείρος στηρίγματος δαπέδου με πλάκα (για πόρτα με διαμόρφωση πόρτας ΧΩΡΙΣ πεζούς)

45,50 χωρίς ΦΠΑ/έκαστο

Μεταλλική πλάκα 20/10 με συγκολλημένο πείρο στηρίγματος δαπέδου.

Προδιαμόρφωση των οπών για τη στερέωση του δαπέδου

Quantità