Τροχός διαμέτρου 100 mm (για συρόμενη πόρτα)

25,00 χωρίς ΦΠΑ/έκαστο

Τροχός από χάλυβα C40, προστατευμένος με ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.

Διπλό εσωτερικό έδρανο

Αντοχή άνω των 2.000.000 κύκλων

Quantità