Τροχός διαμέτρου 60 mm (για αντίβαρο)

15,00 χωρίς ΦΠΑ/έκαστο

Τροχός από χάλυβα C40, προστατευμένος με ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα.

Διπλό εσωτερικό έδρανο

Αντοχή άνω των 2.000.000 κύκλων

Quantità