fbpx
Fael Security

FAEL Security получава оценка за законност 2 звезди

22 сеп. 2023

СТОЙНОСТТА НА РЕПУТАЦИЯТА

Корпоративната репутация вече е заела ключова роля в живота на всеки бизнес. През последните години битката за утвърждаване на “добрата” репутация се измести на много нива , включващи все по-сложни и структурирани аспекти и изискващи специалисти, специално посветени на грижата за “репутацията”.

В помощ на дружествата при все по-сложното утвърждаване на репутацията им съществуват все повече инструменти и ресурси, много от които често са под формата на сертификати и се издават от публични или частни органи, един от които е именно така нареченият рейтинг за законност, издаван от“AGCM (Орган за гарантиране на конкуренцията и пазара).

Рейтингът за законност е необременяващ инструмент за компаниите, предназначен да насърчи културата на етичност в света на бизнеса с механизъм, който има за цел да възнагради компаниите, които могат да докажат, че отговарят на все по-високи стандарти за законност.

Рейтингът за законност е инструмент, въведен през 2012 г. за италианските дружества, който има за цел да насърчава и въвежда принципите на етично поведение в корпоративната сфера чрез присъждане на “признание”, изразено в “звезди”, което показва спазването на законността от страна на дружествата, които са подали заявление за него, и по-общо – степента на внимание, отделено на правилното управление на тяхната дейност.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security