fbpx
Fael Security

FAEL Security merr Vlerësimin e ligjshmërisë 2 STAR

16 Nën 2023

VLERA E REPUTACIONIT

Reputacioni i korporatës  tani ka marrë një rol kyç në jetën e çdo kompanie. Vitet e fundit, beteja për afirmimin e reputacionit “të mirë” ka kaluar në shumë nivele duke përfshirë aspekte gjithnjë e më komplekse dhe të strukturuara dhe duke kërkuar figura profesionale të dedikuara posaçërisht për kujdesin e “reputacionit”.

Për të ndihmuar kompanitë në afirmimin gjithnjë e më kompleks të reputacionit, ka gjithnjë e më shumë mjete dhe burime, shumë prej të cilave shpesh kanë karakteristikën e certifikatave dhe lëshohen nga organe publike ose private, një prej tyre është i ashtuquajturi vlerësimi i ligjshmërisë, i lëshuar nga AGCM (Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregut).

Vlerësimi i ligjshmërisë është një mjet jo i rëndë për kompanitë, i krijuar për të promovuar kulturën e etikës në botën e biznesit me një mekanizëm që synon të shpërblejë kompanitë që demonstrojnë se respektojnë standarde gjithnjë e më të larta të ligjshmërisë.

Vlerësimi i ligjshmërisë është një mjet i prezantuar në vitin 2012 për kompanitë italiane, që synon promovimin dhe futjen e parimeve të sjelljes etike në mjedisin e korporatës, nëpërmjet caktimit të një “njohjeje” – të matur me “yje” – që tregon përputhshmërinë e ligjshmërisë së kompanive që e kanë kërkuar atë dhe, në përgjithësi, për shkallën e vëmendjes që i kushtohet menaxhimit korrekt të biznesit të tyre.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security