fbpx
Fael Security

Fael Security Srl и нейният ангажимент за “Безопастноста на работното място”

22 сеп. 2023

Министерството на труда и социалните въпроси, като част от стратегията си за борба с трудовите злополуки, започва кампания за повишаване на осведомеността по темата за безопасността на работното място.
Изправено пред феномена на трудовите злополуки, Министерството, счита за необходимо, да отправи колективен призив, за повишаване и насърчаване на широко разпространеното чувство за отговорност.

Цели
Комуникационната инициатива преследва следните цели: да подчертае възобновения ангажимент на институциите за справяне с извънредната ситуация; да посочи мерките, въведени за овладяване на извънредната ситуация: засилване на системата за наблюдение и санкции, мерки за обучение на работниците и предприятията; да подчертае, че преодоляването на настоящата драматична ситуация изисква съвместен ангажимент на всички; да подчертае значението на превенцията и да повиши чувството за отговорност на всички.

Цел
Посланието е адресирано основно до работниците и работодателите, но също така силно ангажира общественото мнение, социалните партньори и заинтересованите страни.

Съдържание
Кампанията, чрез своето творческо предложение, подчертава необходимостта от решително “казване не” на явлението трудови злополуки и подчертава, че безопасността на работното място е обща цел.
Fael Security Srl ежедневно се занимава с всеки аспект на безопасността на работното място, като повишава осведомеността и ангажира работниците и целия си персонал.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security