fbpx
Fael Security

Fael Security Srl dhe angazhimi për “Sigurinë në punë”

16 Nën 2023

Ministria e Punës dhe Politikave Sociale, si pjesë integrale e strategjisë për luftimin e aksidenteve në punë, nis një fushatë ndërgjegjësimi për çështjen e sigurisë në punë.
Përballë fenomenit të aksidenteve në punë, Ministria e konsideron thelbësore nisjen e një apeli kolektiv në mënyrë që të rritet dhe të inkurajojë një ndjenjë të gjerë përgjegjësie.

Objektivat
Nisma e komunikimit ndjek objektivat e mëposhtme: të nxjerrë në pah angazhimin e përtërirë të institucioneve për të përballuar emergjencën; të theksoje masat e ardhshme për frenimin e emergjencës: forcimin e sistemit mbikëqyrës dhe sanksionet, ndërhyrjet e trajnimit për punëtorët dhe kompanitë; të theksojë se kapërcimi i situatës dramatike aktuale kërkon angazhimin e përbashkët të të gjithëve; të theksojë rëndësinë e parandalimit dhe rritjen ndjenjës së përgjegjësisë së gjithsecilit.

Objektivat
Mesazhi u drejtohet kryesisht punëtorëve dhe punëdhënësve, por gjithashtu përfshin fort opinionin publik, partnerët socialë dhe palët e interesuara.

Përmbajtja
Fushata, përmes propozimit krijues, nxjerr në pah nevojën për t’i “thënë mjaft” fuqishëm fenomenit të aksidenteve në punë dhe nënvizon se si siguria në punë është një qëllim i përbashkët.
Fael Security Srl merret çdo ditë me çdo aspekt të Sigurisë në punë, duke sensibilizuar dhe përfshirë punëtorët dhe gjithë stafin e saj.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security