fbpx

Általános rendelkezések

Ezek a feltételek kizárólag a Fael Security SRL, székhely: Via Ettore Majorana 4, 72100 Brindisi (Olaszország) Adószám: 01305650747, a továbbiakban “Fael”, és minden olyan személy között érvényesek, aki a www.faelsecurity.com weboldalon online vásárol, a továbbiakban “VEVŐ”. Ezek a feltételek változhatnak, és a honlapon való közzétételük dátuma megegyezik a hatálybalépés dátumával

a fogyasztóvédelmi törvénykönyv III. rész III. cím I. fejezetében foglaltaknak megfelelően a 206/2005 sz. törvényerejű rendelet szerint, amelyet az elektronikus kereskedelemről szóló 21/2014. és a 70/2003. törvényerejű rendelet módosít.

 

1. CIKK – A szerződés tárgya

A jelen általános értékesítési feltételekkel a Fael a www.faelsecurity.com weboldalon feltüntetett és eladásra kínált tárgyi ingóságokat a Fael eladja, a VEVŐ pedig távolról megvásárolja. A szerződés kizárólag az interneten keresztül jön létre, azáltal, hogy a VEVŐ a www.faelsecurity.com címre lép, és a weboldalon meghatározott eljárásnak megfelelően leadja a megrendelést.

A vásárló vállalja, hogy a megrendelés megerősítése előtt elolvassa a jelen általános értékesítési feltételeket, különösen a Fael által nyújtott szerződéskötést megelőző tájékoztatást, és a jelzett mezőben történő megjelöléssel elfogadja azokat.

 

2. CIKK – Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a fogyasztó számára – a 206/2005. sz. törvényerejű rendelet 49. cikke

Az adásvételi szerződés megkötése előtt a VEVŐ megvizsgálja az áru tulajdonságait, amelyek a VEVŐ választásakor az egyes terméklapokon láthatók.

Az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés “fizetési kötelezettséggel” történő érvényesítését megelőzően a VEVŐ tájékoztatást kap a következőkről:

– az áru teljes ára adókkal együtt, a szállítási és egyéb költségek részletezésével;

– fizetési módok;

– az az időtartam, amelyen belül a Fael vállalja az áruk leszállítását;

– az elállási jog gyakorlásának feltételeit, feltételeit és eljárásait (jelen feltételek 6. cikke), valamint a 21/2014. sz. törvényerejű rendelet I. mellékletének B. részében említett szabványos elállási nyilatkozatot;

– tájékoztatás arról, hogy elállás esetén az ÜGYFÉL viseli az áru visszaküldésének költségeit;

– a megvásárolt árukra vonatkozó jogi megfelelőségi garancia megléte;

– a Fael által nyújtott értékesítés utáni szolgáltatási feltételek és kereskedelmi garanciák.

A VEVŐ bármikor, de mindenképpen a szerződés megkötése előtt megismerkedhet a Faelre vonatkozó információkkal, annak földrajzi címével, telefon- és faxszámával, valamint e-mail címével, amely információk az alábbiakban is szerepelnek:

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italy)

Adószám: 01459520746

Tel./Fax +39 0831 546563

Email: fael@fael.com

 

3. CIKK – A szerződés megkötése és hatálybalépése

Az adásvételi szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor a Fael a VEVŐ részére a megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. Az e-mail tartalmazza az ÜGYFÉL adatait és a rendelés számát, a megvásárolt áru árát, a szállítási költségeket és a szállítási címet, amelyre az árut küldik, valamint a linket, amellyel kinyomtatható és letölthető a jelen feltételek egy példánya.

Az ÜGYFÉL vállalja, hogy ellenőrzi az abban szereplő személyes adatok helyességét, és haladéktalanul értesíti a Fael-t az esetleges helyesbítésekről.

A Fael vállalja, hogy a lehető legjobban leírja és bemutatja az oldalon értékesített termékeket. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, pontatlanságok vagy kisebb eltérések az oldal és a tényleges termék között. Továbbá a www.faelsecurity.com weboldalon bemutatott termékekről készült fényképek nem képeznek szerződéses elemet, mivel azok csak reprezentatívak.

A Fael vállalja, hogy az árut a megrendelést visszaigazoló e-mail Fael általi elküldésétől számított 30 napon belül leszállítja az ÜGYFÉL részére.

 

4. CIKK – A termékek elérhetősége

A termék elérhetősége a tényleges elérhetőségre vonatkozik, amikor az ÜGYFÉL a megrendelést leadja. Ezt a rendelkezésre állást azonban pusztán tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, mivel a több felhasználó egyidejű jelenléte miatt a termékek a megrendelés visszaigazolása előtt más ÜGYFELEK részére is eladhatók.

A Fael által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail után is előfordulhat, hogy az áru részben vagy teljesen nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az ÜGYFELET haladéktalanul tájékoztatni kell e-mailben.

Ha az ÜGYFÉL a megrendelés törlését kéri, és ezzel felmondja a szerződést, a Fael a kifizetett összeget attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti, amikor a Fael tudomást szerzett az Ügyfélnek a szerződés felbontására vonatkozó döntéséről.

 

5. CIKK – Fizetési feltételek

Az ÜGYFÉL általi fizetés kizárólag banki átutalással, Paypal fizetési móddal vagy utánvéttel történhet.

Paypal útján történő fizetés esetén a tényleges díj a megrendelés visszaigazolásakor és a fizetés elfogadásakor kerül felszámításra.

 

6. CIKK – Árak

A www.faelsecurity.com weboldalon feltüntetett termékek összes eladási ára euróban értendő, és tartalmazza az ÁFÁ-t, valamint adott esetben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvi hozzájárulást.

A szállítási költségeket a vételár nem tartalmazza, de a vásárlási folyamat végén, a fizetés előtt feltüntetésre és felszámításra kerül.

Az ÜGYFÉL elfogadja a Fael jogát az árváltoztatásra, azonban az áruk számlázása a megrendelés létrehozásakor az oldalon feltüntetett és a Fael által az ÜGYFÉLNEK küldött visszaigazoló e-mailben feltüntetett árak alapján történik.

Számítógépes, kézi, technikai vagy bármilyen más hiba esetén, amely a Fael által előre nem látott jelentős változáshoz vezethet a nyilvános eladási árban, és így azt túlzott mértékűvé vagy egyértelműen elhanyagolhatóvá teszi, a megrendelés érvénytelennek és töröltnek tekintendő, és az ÜGYFÉL által kifizetett összeget a törlés napjától számított 14 napon belül vissza kell téríteni.

 

7. CIKK – Elállási jog

A hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az ÜGYFÉL jogosult a termékek átvételétől számított 14 napon belül büntetés nélkül és az ok megjelölésével elállni a vásárlástól.

Az elállási joggal élni szándékozó ÜGYFÉL ezt kifejezett nyilatkozattal köteles közölni Fael vállalattal, amelyet tértivevényes ajánlott levélben küldhet meg.

Az ÜGYFÉL az elállási jogát a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését tartalmazó kifejezett nyilatkozat, vagy a 21/2014. sz. törvényerejű rendelet I. mellékletének B. részében meghatározott (nem kötelező) szabványos elállási nyilatkozat elküldésével is gyakorolhatja, amelynek szövegét az alábbiakban közöljük:

A 49. cikk (1) bekezdésének h)

pontja szerinti szabványos elállási űrlap (csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italy)

Adószám: 01459520746

Tel./Fax +39 0831 546563

Email: fael@fael.com

 

Én/mi (*) ezúton kijelentem/kijelentjük (*) az alábbi áruk/szolgáltatások adásvételi szerződésemtől való elállását (*) (*)

– Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

– A fogyasztó(k) neve

– A fogyasztó(k) címe

– A fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíralapon küldik)

– Dátum

(*) A nem használt szövegrész törlendő.

Az elállási jog gyakorlása esetén az ÜGYFÉL köteles az árut visszaszolgáltatni attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a 206/2005. sz. törvényerejű rendelet 57. cikke értelmében közölte a Fael-lel a szerződéstől való elállási szándékát.

Az árut saját költségén kell visszaküldeni a következő címre:

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italy)

A termékek visszaküldésének közvetlen költségei az ÜGYFELET terhelik. A költség a becslések szerint legfeljebb körülbelül 300,00 (háromszáz/00) euró.

Az árut sérülésmentesen, eredeti csomagolásban, minden részével együtt (beleértve a csomagolást, a dokumentációt és a kiegészítő berendezéseket: kézikönyvek, kábelek stb.) és a mellékelt adóügyi dokumentációval együtt kell visszaküldeni. A fentiek betartásának ellenőrzésére vonatkozó jog sérelme nélkül a Fael legfeljebb 14 napon belül visszatéríti az elállás alá eső termékek árát, kivéve a kiszállítás költségeit.

A 21/2014 törvényerejű rendelettel módosított 206/2005. számú törvényerejű rendelet 56. cikkének (3) bekezdése értelmében a Fael felfüggesztheti a visszatérítést az áru átvételéig, vagy amíg az ÜGYFÉL igazolja, hogy az árut visszaküldte Faelnek.

A Fael a visszatérítést a Vevő által a vásárláskor választott fizetési eszközzel hajtja végre. Banki átutalással történő fizetés esetén, és amennyiben az ÜGYFÉL élni kíván az elállási jogával, a kapcsolat részen keresztül meg kell adnia a Fael részére a banki adatokat: A Fael által történő visszatérítéshez szükséges IBAN, SWIFT és BIC.

 

8. CIKK – A megfelelőség jogi garanciája

A megrendelésnek nem megfelelő vagy hibás termékek átvétele esetén az ÜGYFÉL jogosult a termék megfelelőségének ingyenes helyreállítására a termék javítása vagy cseréje útján. Az ÜGYFÉL akkor élhet ezzel a jogával, ha a hiba az áru leszállítását követő két éven belül nyilvánvalóvá válik, és a hibát a felfedezéstől számított 7 napon belül jelenti a Fael részére.

Ezután az ügyfélnek létre kell hoznia egy fájlt a fael@fael.com címen. Hibás vagy nem megfelelő termék esetén a Fael saját költségén gondoskodik a termék visszavételéről, az ÜGYFÉL rendelkezésre állásának függvényében.

 

9. CIKK – Kereskedelmi garancia

A www.faelsecurity.com weboldalon bemutatott összes termékre az előző cikkben hivatkozott megfelelőségi jogi garancián túlmenően kereskedelmi garancia vonatkozik, amelynek időtartama a cikkek termékadatlapján szerepel.

A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez az ÜGYFÉLNEK meg kell őriznie a számlát.

 

10. CIKK – Szállítási módok

A termékeket expressz futárszolgálattal szállítják az ÜGYFÉL által a megrendeléskor megadott címre, legkésőbb a Fael által küldött megrendelést visszaigazoló e-mail ÜGYFÉL általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A Fael minden egyes, a www.faelsecurity.com oldalon leadott megrendelésről számlát állít ki a szállított árukról. A számla e-mailben kérhető. A számla tartalmazza az ÜGYFÉL által a vásárlási eljárás során megadott adatokat. A számla kiállítása után a számlán szereplő adatokon már nem lehet változtatni.

 

11. CIKK – Felelősség

A Fael nem vállal felelősséget a vis maiorra vagy előre nem látható körülményekre visszavezethető károkért, még akkor sem, ha azok az internetes hálózat meghibásodásaitól és hibáitól függenek, abban az esetben, ha a megrendelést a szerződésben meghatározott határidőn belül nem tudja teljesíteni.

 

12. CIKK – Weboldalhoz való hozzáférés

Az ÜGYFÉL jogosult a weboldalra belépni, hogy ott tájékozódjon és vásároljon. Az oldal vagy annak tartalma semmilyen más, különösen kereskedelmi célú felhasználása nem megengedett. Az oldal hangi és képi elemeinek integritása, valamint a felhasznált kapcsolódó technológia a Fael tulajdonában marad, és a szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll.

 

13. CIKK – Sütik

A www.faelsecurity.com weboldal “sütiket” használ. A sütik olyan elektronikus fájlok, amelyek rögzítik az ÜGYFÉL weboldalon való navigációjával kapcsolatos információkat (a megtekintett oldalak, a megtekintés dátuma és időpontja stb.), és amelyek lehetővé teszik a Fael számára, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek.

A Fael tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az internetes konfigurációs menübe belépve lehetőség van az ilyen fájlok létrehozásának kikapcsolására. Magától értetődik, hogy ez megakadályozza a vásárlót az online vásárlás folytatásában.

 

14. CIKK – Integralitás

Ezek az általános értékesítési feltételek az azokat alkotó összes kikötésből állnak. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelennek minősül vagy törvény, rendelet vagy egy illetékes bíróság döntése alapján érvénytelennek nyilvánítják, a többi rendelkezés továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

 

15. CIKK – Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

A jelen Általános Szerződési Feltételek az olasz jog hatálya alá tartoznak.

Minden olyan jogvita, amelyet nem lehet békés úton rendezni, az ÜGYFÉL lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság kizárólagos joghatósága alá tartozik, ha az állam területén található.

A jelen értékesítési feltételek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos viták rendezése érdekében minden esetben fakultatív módon igénybe vehető a 28/2010. sz. törvényerejű rendelet szerinti közvetítői eljárás.

 

Az általános értékesítési feltételek frissítve 2021. május 25-én

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security