fbpx

Fenntarthatóság

Fael Security

a Vállalati Fenntarthatóság a vállalkozói tevékenység új felfogására utal, amely szerint az üzleti tevékenység végső célja nem állhat kizárólag a profit-maximalizálásban (ami jellemzően rövid távú cél), hanem ki kell terjeszteni a hosszú távú értékteremtésre.

Más szóval, egy fenntartható vállalatnak nemcsak arra kell törekednie, hogy gazdasági hasznot hozzon a tulajdonosok és a részvényesek számára, hanem szociális előnyöket (egyenlő hozzáférést az erőforrásokhoz és a lehetőségekhez az egyes munkavállalók számára) és környezeti előnyöket is biztosítania kell (környezetbarát módon kell működnie a hulladék és a szennyezés elkerülése érdekében).

Ezen túlmenően az áruk és szolgáltatások előállításának az emberek és a társadalom egészének életminőségének javítását kell céloznia.

E szándékok ellenére a vállalati fenntarthatóság gyakorlása azonban nem jelenti a hagyományos számviteli és pénzügyi szempontok elhanyagolását: e szempontok figyelembevétele nélkül a vállalatok arra vannak ítélve, hogy idő előtt kivonulnak a piacról, és így nem tudják folytatni a környezeti és társadalmi fenntarthatóság általuk megkezdett útját.

Éppen ellenkezőleg, fontos, hogy egy fenntartható vállalkozás nyereséget és eredményeket termeljen, hogy a többletet a környezet, a munkavállalók és a helyi közösségek felé irányuló folyamatokba is vissza lehessen fektetni.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a menedzserek és a vezetők egyre gyakrabban kapnak pénzügyi ösztönzőket a konkrét fenntarthatósági célok eléréséhez kötve.

Fael Security

ESG teljesítmény

FAEL SECURITY SRL Az ESG (környezeti, társadalmi és kormányzási) iránti elkötelezettség kulcsfontosságú elemmé vált a piacon való megkülönböztetésben, és felkeltette a média és maguknak a munkavállalóknak az érdeklődését.

Az ESG-értékelés egy olyan mérőeszköz, amelynek célja, hogy a vállalatok számára világossá tegye környezeti, társadalmi és irányítási teljesítményüket. Ez nem egy ESG-besorolás, hanem egy eszköz, amely segít a szervezetnek megérteni, hogy melyik stratégiai területen és hogyan kell beavatkoznia, hogy lépésről lépésre fenntartható és nyerő megközelítést alakítson ki.

Tekintse meg a dokumentumot
Fael Security

Energia-egyensúly

A vállalati energiamérleg az alapja annak, hogy részletesen megismerje cége energiateljesítményét, intelligens és szisztematikus beavatkozással az energiahatékonyság javítása, valamint a hulladék- és CO2-kibocsátás csökkentése érdekében.

A vállalati energiamérleg megtervezése a vállalat fogyasztásának azonosítását, számszerűsítését, majd elemzését jelenti az erőforrások megtakarítása, illetve optimalizálása céljából. Egy vállalat energiamérlegének célja nem csupán a költségek csökkentése, hanem az irányítás és a termelékenység hatékonyságának növelése is.

Tekintse meg a dokumentumot
Fael Security

Megújuló energiák

Befektettünk a megújuló energiába, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk.

A 8000 négyzetméteres termelési létesítményeink tetején kizárólag napenergiával működik.

A 4 MW összkapacitású fotovoltaikus paneleknek köszönhetően villamosenergia-szükségletünk 80 százalékát fedezzük. Ezzel elkerüljük, hogy évente 3400 kg CO2 kerüljön a légkörbe.

A Fael-lel együtt Ön is támogatja a megújuló energiát.

Az anyagok újrahasznosítása
A termékeink gyártásához használt összes anyag nagymértékben újrahasznosítható. A feldolgozás során keletkező hulladékanyagokat szakszerűen újrahasznosítják új eljárásokban.

Tekintse meg a dokumentumot
Fael Security

Zöld gazdaság

Felelősségtudatunk és a környezeti fenntarthatóság nevében az innovatív út követésére való hajlandóságunk vezetett bennünket a projekt elindításához: az éghajlati hatások elemzése, csökkentése és semlegesítése

A célok 4 alapvető pontból állnak:

  • Együttműködés a CO₂-egyenérték-kibocsátás csökkentésére és semlegesítésére irányuló folyamatos fellépésben, a Kiotói Jegyzőkönyvben előirányzott mechanizmusokon keresztül, valamint az Európai Unió éghajlat-energia-csomagjának és a Párizsi Megállapodásnak megfelelően;
  • A Eco Design és a Ökohatékonyság innovatív modelljeinek kidolgozása, amelyeket termékeik tervezésénél és folyamataik irányításánál alkalmaznak
  • A környezeti fenntarthatóság terjesztéséhez és valorizációjához hasznos kezdeményezések megosztása termékei előállítása, forgalmazása és marketingje során, szélesebb termelési láncokkal, elosztási láncokkal, kereskedelmi szövetségekkel és más testületekkel vagy intézményekkel együttműködve;
  • Közreműködés a termelés környezeti hatásainak kiszámítására szolgáló modell elemzése során

Fael Security

Termék szénlábnyom (CFP)

UNI EN ISO 14067:2018 és Fael Security Srl

 

A FAEL SECURITY SRL megtette az első fontos lépést az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése felé azáltal, hogy megszerezte a „CROSSWALK 120 tolóajtó” termékre vonatkozó UNI EN ISO 14067:2018 szénlábnyom-megfelelőségi tanúsítványt

A termék szénlábnyoma (CFP) számszerűsíti egy áru vagy szolgáltatás üvegházhatású gázkibocsátását (GHG - Greenhouse Gases), és a terméket előállító rendszerből származó üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának és eltávolításának összegeként határozzák meg a termék teljes életciklusa során.
A CFP egy önkéntes piaci eszköz, amelynek referenciája az UNI EN ISO 14067:2018 szabvány, amely követelményeket és iránymutatásokat határoz meg a CFP számszerűsítésére, a Life Cycle Assessment-LCA tanulmányok nemzetközi referenciaszabványai alapján.

Az ISO 14067 szabvány főbb pontjai a következőkre terjednek ki: referenciaelvek, a KHP számszerűsítésének módszertana és a KHP tanulmányi jelentés. A KHP egy olyan LCA-tanulmányon alapul, amelynek elemzése az éghajlatváltozásra hatással lévő kibocsátásokra korlátozódik, és CO2-egyenértékben van kifejezve.
A tanulmány figyelembe veszi a nyersanyag kitermeléséhez és feldolgozásához, a termeléshez, szállításhoz, felhasználáshoz és a termék végső ártalmatlanításához kapcsolódó kibocsátásokat.
A KHP lehetővé teszi az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása szempontjából legkritikusabb fázisok azonosítását, lehetővé téve a csökkentését célzó beavatkozások végrehajtását.

A Fael Security Srl elsődleges célja, hogy fogyasztási és termelési módszereinek irányításával és változtatásával csökkentse szénlábnyomát.

Fael Security

Hulladékkezelés

A Hulladékkezelés olyan eljárások és módszerek összessége, amelyek célja a teljes hulladékkezelési folyamat kezelése a termeléstől a végső rendeltetési helyig, így magában foglalja a gyűjtési, szállítási és kezelési (újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási) fázisokat, és a hulladékanyagok újrafelhasználásával végződik. A fő cél az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások csökkentése és a környezetre gyakorolt hatások mérséklése.

"Az End of Waste" vagy a hulladékok vége a hulladékok hasznosításának elengedhetetlen eleme, és jelenléte hozzájárult az újrahasználati ágazat fejlődéséhez.  Egy kiváló újrahasznosító és hasznosító vállalat akkor válik azzá, ha lehetővé teszi az anyagok újbóli bevezetését a piacra, és versenyez a nyersanyagokkal.
Az egész folyamat lehetővé teszi a természeti erőforrások felhasználásának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését. A Fael Security Srl útja 2020-ban kezdődött, és a Hulladékgazdálkodás 2021-ben elért eredményei több mint kielégítőek voltak.

Tekintse meg a dokumentumot
Fael Security

Fotovoltaika

A FAEL SECURITY SRL megduplázta fotovoltaikus rendszerének tényleges teljesítményét, elérve a 200 kWp-t STC-ben.

Az erőmű teljes éves termelhetősége most STC-ben 261 200 kWh, így elkerülhető, hogy több mint 130 300 kg CO2, az üvegházhatásért felelős gáz a légkörbe kerüljön.

A fotovoltaika egyik előnye, hogy drasztikusan csökkentheti a villamosenergia-költségeket . Valójában a napelemek által megtermelt energiát közvetlenül termelési tevékenységre használják fel, elkerülve az energia vásárlását az egyre drágább villamosenergia-hálózatból.

A fotovoltaika a tiszta energia fő forrása, amely napjainkban segíti a vállalatokat abban, hogy csökkentsék környezeti lábnyomukat.

A Fael Security Srl a ZÉRÓ kibocsátás elérését tűzte ki célul.

Egy ambiciózus célkitűzés, amely a Net Zero célját 2050-re tűzi ki, és amely az olasz vállalatok mellett az élen jár a szén-dioxid-mentesítési útjukon.

Fael Security
Fael Security