fbpx

Dispoziții generale

Prezentele condiții sunt valabile exclusiv între societatea Fael Security SRL, cu sediul social în Via Ettore Majorana 4, 72100 Brindisi (Italia) nr. de TVA 01305650747, denumită în continuare ”Fael” și orice persoană care efectuează achiziții online pe site-ul faelcopy.demolnw.it, denumită în continuare „CLIENT’”. Aceste condiții pot face obiectul unor modificări, iar data publicării lor pe site este echivalentă cu data intrării în vigoare.

Acești termeni și condiții reglementează achizițiile efectuate pe faelcopy.demolnw.it, în conformitate cu prevederile părții III, titlul III, capitolul I, din Codul Consumatorului, Decretul legislativ nr. 206/2005, astfel cum a fost modificat prin Decretul legislativ nr. 21/2014 și prin Decretul legislativ 70/2003 privind comerțul electronic.

 

ARTICOLUL 1 – Obiectul contractului

Prin aceste condiții generale de vânzare, Fael vinde și CLIENTUL cumpără la distanță bunurile mobile corporale indicate și oferite spre vânzare pe site-ul faelcopy.demolnw.it. Contractul se încheie exclusiv prin intermediul internetului, prin accesarea de către CLIENT a adresei faelcopy.demolnw.it și prin plasarea unei comenzi de cumpărare în conformitate cu procedura stabilită pe site-ul respectiv.

Clientul se angajează să citească, înainte de a confirma comanda, prezentele condiții generale de vânzare, în special informațiile precontractuale furnizate de Fael, și să le accepte prin plasarea unui semn în caseta indicată.

 

ARTICOLUL 2 – Informarea precontractuală a consumatorului – Art. 49 din Decretul legislativ 206/2005

Înainte de încheierea contractului de achiziție, CLIENTUL trebuie să ia cunoștință de caracteristicile bunurilor, care sunt ilustrate în fișele individuale ale produselor în momentul alegerii de către CLIENT.

Înainte de încheierea contractului de achiziție și înainte de validarea comenzii cu „obligație de plată”, CLIENTUL este informat cu privire la:

– prețul total al bunurilor, inclusiv taxele, cu detalii privind transportul și orice alte costuri;

– metodele de plată;

– termenul până la care Fael se angajează să livreze bunurile;

– condițiile, termenii și procedurile de exercitare a dreptului de retragere (art. 6 din prezentele condiții), precum și formularul standard de retragere prevăzut în anexa I, partea B din Decretul legislativ 21/2014;

– informarea că CLIENTUL suportă costurile de returnare a bunurilor în caz de retragere;

– existența garanției legale de conformitate pentru bunurile achiziționate;

– condițiile de servicii post-vânzare și garanțiile comerciale oferite de Fael.

CLIENTUL poate, în orice moment și, în orice caz, înainte de încheierea contractului, să ia cunoștință de informațiile privind Fael, adresa geografică, numărul de telefon și de fax și adresa de e-mail ale acesteia, informații care sunt, de asemenea, prezentate mai jos:

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italia)

NR. TVA. 01459520746

Tel/Fax +39 0831 546563

Email: fael@fael.com

 

ARTICOLUL 3 – Încheierea și eficacitatea contractului

Contractul de vânzare este considerat încheiat atunci când Fael trimite CLIENTULUI un e-mail de confirmare a comenzii. E-mailul conține datele și numărul de comandă al CLIENTULUI, prețul bunurilor achiziționate, costurile de expediere și adresa de livrare la care vor fi trimise bunurile, precum și linkul pentru a imprima și arhiva o copie a acestor condiții.

CLIENTUL se angajează să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal conținute în acestea și să notifice prompt Fael cu privire la orice corecție.

Fael se angajează să descrie și să prezinte în cel mai bun mod posibil articolele vândute pe site. Cu toate acestea, pot exista unele erori, inexactități sau mici diferențe între site și produsul real. În plus, fotografiile produselor prezentate pe faelcopy.demolnw.it nu constituie un element contractual, acestea fiind doar reprezentative.

Fael se angajează să livreze bunurile în termen de 30 de zile de la data trimiterii de către Fael a e-mailului de confirmare a comenzii către CLIENT.

 

ARTICOLUL 4 – Disponibilitatea produselor

Disponibilitatea produselor se referă la disponibilitatea reală în momentul în care CLIENTUL plasează comanda. Această disponibilitate trebuie considerată în orice caz ca fiind pur orientativă, deoarece, datorită prezenței simultane a mai multor utilizatori pe site, produsele pot fi vândute altor CLIENȚI înainte de confirmarea comenzii.

Chiar și după trimiterea e-mailului de confirmare a comenzii de către Fael, este posibil să apară indisponibilitatea parțială sau totală a bunurilor. În acest caz, CLIENTUL va fi informat imediat prin e-mail.

În cazul în care CLIENTUL solicită anularea comenzii, reziliind astfel contractul, Fael va rambursa suma plătită în termen de 14 zile de la data la care Fael a luat cunoștință de decizia clientului de a rezilia contractul.

 

ARTICOLUL 5 – Metodele de plată

Orice plată din partea CLIENTULUI poate fi efectuată numai prin transfer bancar, prin metoda de plată Paypal sau prin ramburs.

În cazul plății prin Paypal, taxa efectivă va fi efectuată în momentul confirmării comenzii și al acceptării plății.

 

ARTICOLUL 6 – Prețuri

Toate prețurile de vânzare ale produselor afișate pe faelcopy.demolnw.it sunt exprimate în euro și includ TVA și, acolo unde este cazul, contribuția Raee.

Costurile de expediere nu sunt incluse în prețul de achiziție, dar sunt indicate și calculate la încheierea procesului de achiziție înainte de efectuarea plății.

CLIENTUL acceptă dreptul Fael de a-și modifica prețurile în orice moment, dar bunurile vor fi facturate pe baza prețurilor indicate pe site-ul web în momentul creării comenzii și indicate în e-mailul de confirmare trimis de Fael către CLIENT.

În cazul unei erori informatice, manuale, tehnice sau de orice altă natură care are ca rezultat o modificare substanțială, neprevăzută de Fael, a prețului de vânzare către public, făcându-l exorbitant sau vădit derizoriu, comanda de cumpărare va fi considerată nulă și anulată, iar suma plătită de CLIENT va fi rambursată în termen de 14 zile de la data anulării.

 

ARTICOLUL 7 – Dreptul de retragere

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, CLIENTUL are dreptul de a se retrage de la cumpărare fără penalități și precizând motivul, în termen de 14 zile de la data primirii produselor.

CLIENTUL care intenționează să își exercite dreptul de retragere trebuie să comunice acest lucru către Fael printr-o declarație explicită, care poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

CLIENTUL poate, de asemenea, să își exercite dreptul de retragere prin trimiterea oricărei declarații explicite care să conțină decizia de retragere din contract sau, alternativ, prin trimiterea formularului standard de retragere, astfel cum este prevăzut în anexa I, partea B , Decretul legislativ 21/2014 (nu este obligatoriu), al cărui text este reprodus mai jos:

Formularul standard de retragere în conformitate cu art. 49 alineatul (1) litera (h)

(completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

 

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italia)

NR. TVA. 01459520746

Tel/Fax +39 0831 546563

Email: fael@fael.com

 

Prin prezenta, eu/noi (*) notific/notificăm (*) retragerea mea/noastră (*) din contractul de vânzare a următoarelor bunuri/servicii (*)

– Comandat la (*)/primit la (*)

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul în care acest formular este trimis pe suport de hârtie)

– Data

(*) Se elimină textul neutilizat.

În cazul în care dreptul de retragere este exercitat, CLIENTUL trebuie să returneze bunurile în termen de 14 zile de la data la care a comunicat către Fael dorința sa de a se retrage din contract în conformitate cu art. 57 din Decretul legislativ 206/2005.

Bunurile trebuie returnate pe propria cheltuiala către:

Fael Security SRL

Via Ettore Majorana 4,

72100 Brindisi (Italia)

Costurile directe de returnare a produselor sunt suportate de CLIENT. Costul este estimat la un maxim de aproximativ 300,00 EUR (trei sute/00).

Bunurile trebuie să fie returnate nedeteriorate, în ambalajul lor original, complete în toate părțile lor (inclusiv ambalajul și orice documentație și echipament accesoriu: manuale, cabluri etc.) și însoțite de documentele fiscale anexate. Fără a aduce atingere dreptului de a verifica conformitatea cu cele de mai sus, Fael va rambursa suma produselor care fac obiectul retragerii în termen de maximum 14 zile, excluzând orice costuri de expediere.

În conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. 3 din Decretul legislativ 206/2005, astfel cum a fost modificat prin Decretul legislativ 21/2014, Fael poate suspenda rambursarea până la primirea bunurilor sau până când CLIENTUL dovedește că a trimis bunurile înapoi la Fael.

Fael va efectua rambursarea folosind același mijloc de plată ales de CLIENT în momentul achiziției. În cazul plății prin transfer bancar, și în cazul în care CLIENTUL dorește să își exercite dreptul de retragere, acesta va furniza societății Fael, accesând secțiunea “Contactați-ne”, datele bancare: IBAN, SWIFT și BIC necesare pentru rambursarea de către Fael.

 

ARTICOLUL 8 – Garanția legală a conformității

În cazul în care primește produse care nu sunt conforme cu comenzile sau care sunt defecte, CLIENTUL are dreptul de a obține restabilirea gratuită a conformității produsului prin repararea sau înlocuirea acestuia. CLIENTUL își poate exercita acest drept în cazul în care defectul devine evident în termen de doi ani de la livrarea bunurilor și raportează defectul către Fael în termen de 7 zile de la descoperirea acestuia.

În continuare, clientul trebuie să procedeze la crearea unui dosar la adresa fael@fael.com . În cazul unui produs defect sau neconform, Fael va asigura, pe cheltuiala sa, retragerea produsului, în funcție de disponibilitatea CLIENTULUI.

 

ARTICOLUL 9 – Garanția comercială

Toate produsele prezentate pe site-ul faelcopy.demolnw.it beneficiază, pe lângă garanția legală de conformitate menționată la articolul precedent, de o garanție comercială a cărei durată este menționată pe fișele de produs ale articolelor.

Pentru a beneficia de serviciul de garanție, CLIENTUL trebuie să păstreze factura.

 

ARTICOLUL 10 – Modalitatea de livrare

Produsele vor fi livrate prin curierat rapid la adresa indicată de CLIENT în momentul comenzii, în termen și nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii de către CLIENT a e-mailului de confirmare a comenzii trimise de Fael.

Pentru fiecare comandă plasată pe faelcopy.demolnw.it, Fael emite o factură pentru bunurile expediate. Factura poate fi solicitată prin e-mail. Factura trebuie să conțină informațiile furnizate de CLIENT în timpul procedurii de achiziție. După ce factura a fost emisă, nu va fi posibilă nicio modificare a datelor de pe factură.

 

ARTICOLUL 11 – Răspunderea

Fael nu își asumă nicio răspundere pentru ineficiența datorată unor cazuri de forță majoră sau circumstanțe imprevizibile, chiar dacă acestea depind de disfuncționalități și defecțiuni ale rețelei de internet, în cazul în care nu poate executa comanda în termenul contractual.

 

ARTICOLUL 12 – Accesul la site

CLIENTUL are dreptul de a accesa site-ul pentru consultare și pentru a face achiziții. Nu este permisă nicio altă utilizare, în special utilizarea comercială, a site-ului sau a conținutului acestuia. Integritatea elementelor acestui site, fie ele sonore sau vizuale, precum și tehnologia asociată utilizată rămân proprietatea Fael și sunt protejate de legea proprietății intelectuale.

 

ARTICOLUL 13 – Cookie-uri

Site-ul web faelcopy.demolnw.it utilizează ”cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere electronice care înregistrează informații referitoare la navigarea CLIENTULUI pe site (pagini consultate, data și ora consultării etc.) și care permit Fael să ofere un serviciu personalizat clienților săi.

Fael informează clientul cu privire la posibilitatea de a dezactiva crearea unor astfel de fișiere prin accesarea meniului său de configurare pe internet. Se înțelege că acest lucru va împiedica clientul să continue achiziția online.

 

ARTICOLUL 14 – Integritate

Aceste Condiții generale de vânzare cuprind totalitatea clauzelor care le alcătuiesc. În cazul în care una sau mai multe dispoziții din prezentele Condiții generale de vânzare sunt considerate nevalabile sau declarate nevalabile în temeiul unei legi, al unui regulament sau ca urmare a unei decizii a unei instanțe competente, celelalte dispoziții rămân în vigoare.

 

ARTICOLUL 15 – Legea aplicabilă și instanța competentă

Aceste Condiții generale de vânzare se supun legislației italiene.

Orice litigiu care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi supus jurisdicției exclusive a instanței de la locul de reședință sau de domiciliu al CLIENTULUI, în cazul în care acesta se află pe teritoriul statului.

În orice caz, se poate recurge opțional la procedurile de mediere în conformitate cu Decretul legislativ 28/2010, pentru soluționarea oricăror litigii care decurg din interpretarea și executarea acestor condiții de vânzare.

 

Condițiile generale de vânzare actualizate la 25 mai 2021

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security