fbpx

Sostenibilità

Fael Security

Sustenabilitatea corporativă se referă la o nouă concepție a activității antreprenoriale, conform căreia scopul final al activității întreprinderii nu poate consta doar în maximizarea profitului (un obiectiv tipic pe termen scurt), ci trebuie extins la crearea de valoare pe termen lung.

Cu alte cuvinte, o companie sustenabilă nu trebuie să urmărească doar să creeze o rentabilitate economică pentru proprietari și acționari, ci trebuie să asigure și beneficii sociale (acces egal la resurse și oportunități pentru fiecare lucrător în parte) și beneficii de mediu (operând într-un mod ecologic pentru a evita deșeurile și poluarea).

În plus, însăși producția de bunuri și servicii ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea calității vieții oamenilor și a societății în ansamblu.

În pofida acestor intenții, practicarea sustenabilității corporative nu înseamnă însă neglijarea aspectelor contabile și financiare tradiționale: fără a se ocupa de aceste aspecte, întreprinderile sunt condamnate la o ieșire prematură de pe piață, fără posibilitatea de a continua pe calea sustenabilității sociale și de mediu pe care și-au asumat-o.

Dimpotrivă, este important ca o întreprindere durabilă să producă profituri și rezultate, astfel încât surplusul să poată fi reinvestit în procese orientate către mediu, lucrători și comunități locale.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că managerii și directorii obțin din ce în ce mai multe stimulente financiare legate de atingerea unor obiective specifice de sustenabilitate.

Fael Security

Performance ESG

Angajamentul FAEL SECURITY SRL față de ESG (Mediu, Social, Guvernanță) a devenit un element cheie în diferențierea pe piață și în stimularea interesului mass-media și al angajaților.

Evaluarea ESG este un instrument de măsurare conceput pentru a clarifica performanțele de mediu, sociale și de guvernanță ale companiilor. Nu este un rating ESG, ci un mijloc de a ajuta organizația să înțeleagă în ce domeniu strategic trebuie să intervină și cum să o facă, pentru a construi pas cu pas o abordare durabilă și câștigătoare.

Visualizza il documento
Fael Security

Bilancio Energetico Aziendale

Bilanțul energetic al companiei reprezintă baza pentru cunoașterea în detaliu a performanței energetice a companiei dumneavoastră, cu posibilitatea de a acționa inteligent și sistematic pentru a îmbunătăți eficiența energetică și pentru a reduce deșeurile și emisiile de CO2.

Planificarea bilanțului energetic al unei companii înseamnă identificarea, cuantificarea și apoi analiza consumului unei companii în vederea economisirii sau, mai degrabă, a optimizării resurselor. Obiectivul bilanțului energetic al unei companii nu este doar de a reduce costurile, ci și de a crește eficiența în management și productivitate.

Visualizza il documento
Fael Security

Green Economy

Simțul nostru de responsabilitate și dorința de a urma o cale inovatoare în numele sustenabilității mediului ne-a determinat să inițiem un proiect de analiză, reducere și neutralizare a impactului climatic.

Obiectivele constau în 4 puncte fundamentale:

  • cooperarea la acțiunea continuă de reducere și neutralizare a emisiilor de echivalent CO₂, prin intermediul mecanismelor prevăzute de Protocolul de la Kyoto ș” al Uniunii Europene și ale Acordului de la Paris;
  • Dezvoltarea unor modele inovatoare de Eco Design și Eco Efficiency care să fie aplicate la proiectarea propriilor produse și la gestionarea proceselor lor.
  • împărtășirea inițiativelor utile pentru diseminarea și îmbunătățirea sustenabilității mediului în producția, distribuția și comercializarea produselor sale, de asemenea în colaborare cu lanțuri de producție mai largi, lanțuri de distribuție, asociații comerciale și alte organisme sau instituții;
  • Colaborarea la analiza modelului de calcul al impactului producției asupra mediului

Fael Security

Le Energie Rinnovabili

Am investit în energie regenerabilă și vom continua să facem acest lucru.

Acoperișurile unităților noastre de producție de 8.000 de metri pătrați sunt alimentate integral și exclusiv cu energie solară.

Datorită panourilor fotovoltaice cu o capacitate totală de 4 MW, acoperim 80% din necesarul nostru de energie electrică. În acest fel, evităm emiterea a 3.400 kg de CO2 în atmosferă în fiecare an.

Alături de Fael și dvs. sprijiniți energia regenerabilă.

Reciclarea materialelor
Toate materialele pe care le folosim pentru fabricarea produselor noastre sunt foarte reciclabile. Materialele reziduale rezultate în urma prelucrării sunt refolosite cu pricepere în noi procese.

Visualizza il documento
Fael Security

Carbon Footprint di prodotto (CFP)

UNI EN ISO 14067:2018 și Fael Security Srl

 

FAEL SECURITY SRL a făcut un prim pas important în direcția reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea certificatului de conformitate Amprenta de carbon UNI EN ISO 14067:2018 pentru produsul „Poartă culisantă CROSSWALK 120"

Amprenta de carbon a produselor (CFP) cuantifică emisiile de gaze cu efect de seră (GHG - Greenhouse Gases) ale unui bun sau serviciu și este definită ca fiind suma totală a emisiilor și a absorbțiilor de gaze cu efect de seră din sistemul care generează un produs pe parcursul întregului său ciclu de viață.
CFP este un instrument de piață voluntar a cărui referință este standardul UNI EN ISO 14067:2018 care definește cerințele și orientările pentru cuantificarea CFP, pe baza standardelor internaționale de referință pentru studiile de evaluare a ciclului de viață - ECV.
Punctele cheie ale ISO 14067 acoperă: principiile de referință, metodologia de cuantificare a CFP și raportul de studiu al CFP . CFP se bazează pe un studiu ECV a cărui analiză se limitează la emisiile care au un efect asupra schimbărilor climatice și este exprimată în termeni de echivalent CO2.
Studiul ia în considerare emisiile legate de extracția și prelucrarea materiei prime, cele legate de producție, transport, utilizare și eliminarea finală a produsului.
CFP permite identificarea celor mai critice etape în ceea ce privește emisiile de GES, ceea ce face posibilă punerea în aplicare a măsurilor de reducere a acestora.

Obiectivul principal al Fael Security Srl este de a reduce amprenta de carbon prin gestionarea și varierea metodelor de consum și de producție.

Fael Security

Waste Management

Managementul deșeurilor este ansamblul de proceduri și metodologii care vizează gestionarea întregului proces de gestionare a deșeurilor , de la producție până la destinația finală, implicând astfel fazele de colectare, transport și tratare (reciclare sau eliminare) și finalizând cu reutilizarea materialelor reziduale. Obiectivul principal este de a reduce efectele negative asupra sănătății umane și de a reduce impactul asupra mediului.

End of Waste sau încetarea statutului de deșeu, este un element indispensabil în valorificarea deșeurilor, iar prezența sa a contribuit la dezvoltarea sectorului reutilizării.  O companie de reciclare și recuperare devine o companie excelentă atunci când permite ca materialele să fie reintroduse pe piață și să concureze cu materiile prime.
Întregul proces permite o reducere a consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri care trebuie eliminate. Parcursul Fael Security Srl a început în 2020, iar rezultatele obținute în 2021 în Managementul deșeurilor au fost mai mult decât satisfăcătoare.

Visualizza il documento
Fael Security

Fotovoltaico

FAEL SECURITY SRL a dublat puterea efectivă a sistemului său fotovoltaic la 200 kWp în STC.

Producția anuală totală a centralei este acum de 261 200 kWh în STC, evitându-se astfel eliberarea în atmosferă a peste 130 300 KG de Co2, gazul responsabil de efectul de seră.

Unul dintre avantajele sistemului fotovoltaic este că poate reduce drastic costurile energiei electrice. De fapt, energia produsă de panourile solare este utilizată direct pentru activitățile de producție, evitându-se astfel necesitatea de a cumpăra energie din rețeaua electrică, care este din ce în ce mai scumpă.

Energia fotovoltaică este principala sursă de energie curată care ajută în prezent companiile să își reducă amprenta asupra mediului.

Fael Security Srl își urmărește obiectivul de a avea emisii ZERO.

Un obiectiv ambițios care vizează Net Zero pentru 2050 și cu care ne vizualizăm în prima linie, alături de companiile italiene, în parcursul lor de decarbonizare.

Fael Security
Fael Security