Certificarile noastre

Punerea în aplicare a unui sistem de management integrat este rezultatul unei opțiuni corporative care acordă o importanță primordială aspectelor legate de calitatea serviciilor furnizate clienților, de siguranța și de sănătatea la locul de muncă, prin adoptarea de standarde și certificări internaționale recunoscute.

În plus, sistemul de management integrat , dezvoltat cu o abordare bazată pe procese de afaceri, permite companiei Fael să identifice, să mențină și să îmbunătățească un model organizațional de management dinamic, dintr-o perspectivă unitară și funcțională față de nevoile și specificitățile diferitelor sectoare, utilizând cât mai bine strategiile posibile.

O monitorizare continuă, o măsurare adecvată a indicatorilor de performanță, o execuție scrupuloasă a inspecțiilor interne, o analiză aprofundată a datelor colectate și o punere în aplicare promptă a acțiunilor corective și de îmbunătățire, ne permit să îmbunătățim continuu performanța companiei noastre în ceea ce privește siguranța, satisfacția clienților și a părților interesate.

Flexibilitatea sistemului de management integrat permite, de asemenea, asigurarea conformității cu numeroase reglementări și legislații naționale și internaționale.

Întregul ciclu de producție Fael este acoperit de certificări de calitate. Compania funcționează în deplină conformitate cu reglementările europene și recurge la organisme de certificare internaționale.

Vedeți Politica de calitate

Regolamento Aziendale

Prezentul regulament al companiei este întocmit și redactat în conformitate cu prevederile Legii 20.05.1970 nr. 300 (statutul lucrătorilor) și pe baza tuturor dispozițiilor legale care reglementează relațiile cu angajații privați.

Obiectivele acestui regulament sunt rezumate în următoarele puncte:

 • Organizarea unui management mai bun și mai eficient al companiei;
 • Susținerea companiei și a angajaților săi să își atingă toate obiectivele, atât cele colective, cât și cele individuale;
 • Stabilirea unui climat de transparență și de respect reciproc care să aibă ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă și, în același timp, îmbunătățirea productivității fiecărei resurse umane, tehnice și economice angajate în cadrul companiei;
 • Generarea condițiilor pentru un management al personalului capabil să atribuie valoarea corectă fiecărei resurse individuale, în conformitate cu legea, cu acordurile companiei și cu rolul fiecărui angajat.

 

„fiecare lucrător are obligația materială și morală de a coopera la prosperitatea întreprinderii”.

Visualizza il documento
Fael Security

Normativa di qualità internazionale UNI EN ISO 9001:2015

Fiecare dintre procesele sale, de la proiectare la producție și până la comercializare, sunt certificate în conformitate cu standardul internațional de calitate UNI EN ISO 9001:2015.

 • Categorie: unitate de producție
 • Avantaje pentru client:
  • Caracteristicile produsului sunt transparente și la dispoziția totală a clientului
  • Responsabilitățile producătorilor sunt clare și definite
  • Fiabilitatea produselor, deoarece cerințele de testare pentru toate certificările cresc nivelul standardelor de calitate
  • Compararea ușoară a performanțelor produselor
 • Avantaje pentru companie:
  • Creșterea gradului de satisfacție al clienților
  • Îmbunătățiri ale eficacității și eficienței prin optimizarea proceselor companiei
  • Creșterea competitivității pe piață prin certificări care o diferențiază față de o companie necertificată.

Visualizza il Certificato
Fael Security

Normativa di sicurezza ISO 45001:2018

Standardul de securitate și protecție a sănătății la locul de muncă ISO 45001:2018 permite construirea unui set de procese, mijloace, resurse și activități care să conducă la controlul riscurilor la locul de muncă și la prevenirea acestora. Securitatea și sănătatea la locul de muncă reprezintă noi provocări de competitivitate economică pentru fiecare organizație.

 • Categorie: unitate de producție
 • Avantaje pentru client:
  • Responsabilitățile producătorilor sunt clare și definite
 • Avantaje pentru companie:
  • Creșterea gradului de satisfacție al clienților
  • Îmbunătățiri ale eficacității și eficienței prin optimizarea proceselor companiei
  • Creșterea competitivității pe piață prin certificări care o diferențiază față de o companie necertificată.

Visualizza il Certificato
Fael Security

Codice di condotta

Codul de conduită este un document care conține și stabilește standardele morale și sociale la care trebuie să adere toți angajații Fael Security Srl și modul în care acestea trebuie respectate. Acesta nu este un instrument obligatoriu, ci unul opțional.

Visualizza il documento
Fael Security

IL VALORE DELLA REPUTAZIONE

FAEL Security Srl obține ratingul de legalitate 2 STELE

Reputația companieiare în prezent un rol cheie în viața oricărei afaceri. În ultimii ani, bătălia pentru stabilirea unei „bune" reputații a evoluat pe multe niveluri implicând aspecte din ce în ce mai complexe și mai structurate și necesitând profesioniști specializați mai ales în grija privind „reputația".

Pentru a ajuta întreprinderile să își consolideze reputația, există tot mai multe instrumente și resurse, dintre care multe au adesea caracteristica de certificări și sunt emise de organisme publice sau private, unul dintre acestea fiind tocmai așa-numitul rating de legalitate, emis de AGCM (Autoritatea Italiană pentru Concurență și Piață).

Ratingul de legalitate este un instrument care nu este împovărător pentru companii, conceput pentru a promova o cultură a eticii în mediul de afaceri printr-un mecanism care are ca scop recompensarea companiilor care pot dovedi că îndeplinesc standarde de legalitate din ce în ce mai ridicate.

Ratingul de legalitate este un instrument introdus în 2012 pentru întreprinderile italiene, care are ca scop promovarea și introducerea principiilor de comportament etic în sfera corporativă, prin atribuirea unei „recunoașteri" - măsurată în „stele" - care indică respectarea legalității de către întreprinderile care au solicitat-o și, în general, gradul de atenție acordat gestionării corecte a activității lor.

Visualizza il documento
Fael Security

Informativa privacy GDPR

Visualizza il documento
Fael Security
Fael Security