fbpx

Vetrata RC3 kundër vjedhjes

Çfarë është vlerësimi RC për vetratat?

Komuniteti Evropian ka zbatuar Klasën e Rezistencës (RC) si një sistem klasifikimi për rezistencën ndaj thyerjes së sistemeve të sigurisë, si dritaret dhe vetratat.

RC1 tregon nivelin më të ulët të rezistencës, ndërsa RC2 është më solid dhe RC3 është i aftë të përballojë përpjekjet për thyerje dhe hapje.

Klasa e Rezistencës mat kohën e rezistencës: sa më gjatë një dritare, derë, grilë dhe dritare të jenë në gjendje të ruajnë integritetin, aq më e lartë është klasa e tyre.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security