Dyer me lëkundje CE

Dyert metalike janë të qëndrueshme dhe të lehta për t'u instaluar, ato integrohen mirë me mjedisin në të cilin janë vendosur. Gama e gjerë e ngjyrave dhe aksesorëve RAL. Ato mund të bëhen edhe prej çeliku. Gama e dyerve lëvizëse tani është zgjeruar duke përfshirë dyert me performancë SA dhe dyert e jashtme me markimin CE, sipas rregulloreve EN 14351-1:2016

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security