fbpx

Vetratë fikse EL 30 në alumin buzë-buzë

Fael Security

VETRATË FIKSE REZISTENTE NDAJ ZJARRIT EI 30 me xham me module të vendosura krah për krah “buzë/buzë” e certifikuar EI 30 bazuar në përcaktimin e rezistencës ndaj zjarrit sipas standardit UNI EN 1364-1 dhe bazuar në klasifikimin e rezistencës ndaj zjarrit sipas standardit UNI EN 13501-2;

Emri tregtar: LINEAR EI30.

Prodhuar me strukturë rrethuese në profil alumini EI 30 me përmasa 78×55 mm.

Strukturë pa pjesë tërthore ose vertikale të ndërmjetme midis moduleve të xhamit, të mbyllura së bashku me silikon intumescent tejdukshëm shumë të pastër.

Kompletuar me guarnicione vetë-zgjeruese për tym të nxehtë. Xham për përdorim të brendshëm, me trashësi të përshtatshme, me buzë transparente, me përpunim buzësh të lëmuara të brendshme dhe të jashtme në vertikale, të mbyllura së bashku me silikon intumescent tejdukshëm tepër të pastër.

SHKARKO ZONËN DHE KONTAKTET
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security