Vetratë fikse EL 60 në çelik buzë-buzë

Fael Security

VETRATË FIKSE REZISTENTE NDAJ ZJARRIT EI 60 me xham me module të vendosura krah për krah “buzë/buzë” e certifikuar EI 60 bazuar në përcaktimin e rezistencës ndaj zjarrit sipas standardit UNI EN 1364-1 dhe bazuar në klasifikimin e rezistencës ndaj zjarrit sipas standardit UNI EN 13501-2;

Emri tregtar: ÇELIKU LINEAR EI 60.

E punuar me strukturë rrethuese në profil çeliku EI 60 me përmasa 50×50 mm. Strukturë pa pjesë tërthore ose vertikale të ndërmjetme midis moduleve të xhamit, të mbyllura së bashku me silikon intumescent tejdukshëm shumë të pastër.

Kompletuar me guarnicione vetë-zgjeruese për tym të nxehtë. Xhami i papërshkueshëm nga zjarri për përdorim të brendshëm, me trashësi të përshtatshme, me buzë transparente, me përpunim të brendshëm dhe të jashtëm të skajeve të lëmuara në vertikale, të mbyllura së bashku me silikon intumescent tejdukshëm tepër të pastër

Doni të merrni informacione të mëtejshme?
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security