fbpx
Fael Security

VLERËSIMI I ESG – Fael Security Srl

16 Nën 2023

Angazhimi i gjerë i FAEL SECURITY SRL në fushën ESG (Mjedisore, Sociale, Qeverisje) është bërë një element kyç në diferencimin në treg dhe nxitjen e interesit të medias dhe vetë punonjësve.

ESG Assessment është një mjet matës i krijuar për t’i bërë kompanitë të qarta për performancën e tyre mjedisore, sociale dhe qeverisëse. Nuk është një vlerësim ESG, por një mjet që ndihmon organizatën të kuptojë se në cilën fushë strategjike duhet të ndërhyjë dhe si ta bëjë atë, për të ndërtuar hap pas hapi një qasje të qëndrueshme dhe fituese.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security