fbpx
Fael Security

FAEL SECURITY SRL: Ngushtim tymi Sa dhe Sm – dyer dhe dritare kundër zjarrit

16 Nën 2023

Siguria është gjithmonë e para për Fael Security Srl në prodhimin e dyerve dhe dritareve të saj kundër zjarrit. Përveç rezistencës ndaj flakëve, ngushtimi i tymit është thelbësor për të siguruar shikueshmërinë dhe jetëgjatësinë përgjatë rrugëve të arratisjes, një aspekt që shpesh nuk i është dhënë rëndësia e duhur në të kaluarën.

Sot, pas publikimit të Dekretit të Ministrisë së 3 gushtit 2015 dhe falë ardhjes së afërt të markimit CE, prodhuesit e dyerve, profesionistët, laboratorët dhe organet e kontrollit do të duhet të merren jo vetëm me dyert e zjarrit EI, por edhe me kontrollin e tymit. shënuar me shkurtesat Sa dhe Sm.
Testi i kontrollit të shpërndarjes së tymit për dyert dhe sistemet e kyçjes përshkruhet nga standardi UNI EN 1634-3 dhe përcakton aftësinë e një elementi për të zvogëluar ose eliminuar kalimin e tymit midis 2 ndarjeve të zjarrit të ndara nga një derë.

Ekzistojnë dy nivele të performancës:

  1. Rrjedhje tymi Sm– kur vlera maksimale e dispersionit e matur për provën në temperaturën e dhomës dhe 200°C deri në një mbipresion prej 50 Pa nuk kalon 20 m3/h për derën me një fletë ose 30 m3/h për një derë me dy fletë
  2. Rrjedhje tymi Sa– kur vlera maksimale e dispersionit e matur për provën në temperaturën e dhomës në një mbipresion prej 25 Pa nuk i kalon 3 m3/h për metër gjatësi të hendekut midis komponentëve fiks dhe të lëvizshëm të derës (p.sh. midis fletës së derës dhe derës kornizë), duke përjashtuar humbjen përmes pragut.

Llojet e produkteve Fael Security Srl të testuara sipas standardit UNI EN 1634-3 janë:

Vetrata rezistente ndaj zjarrit EI30 – EI60 (me një dhe dy lëkundje)Sa e Sm

Dyer metalike kundër zjarrit EI60 – EI120 (me një dhe dy lëkundje)Sa dhe Sm

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security