fbpx
Fael Security

INNOPROCESS: një qëllim i ri i arritur nga FAEL SECURITY SRL

16 Nën 2023

“Zgjidhje inovative për përmirësimin e biznesit dhe revolucionin teknologjik të FAEL SECURITY SRL”

Si kompani, ne kishim nevojë të përshtateshim me ndryshimet dhe risitë teknologjike dixhitale në mënyrë që të ishim konkurrues në treg në lidhje me nisjen e produkteve të reja, shumë të personalizuara dhe me çmime konkurruese, duke siguruar standarde gjithnjë e më të larta të cilësisë në përgjigje të pritshmërive të klientëve.

Me realizimin e projektit, ne i kishim vënë vetes qëllimin kryesor të adoptimit të shërbimeve dixhitale inovatore dhe aplikacioneve softuerike që synojnë të inovojnë sferën tonë të prodhimit, organizimit dhe tregut.

Rezultatet e pritshme ishin dy:

  1. riorganizimi i proceseve dhe rrjedhave të kompanisë përmes prezantimit të zgjidhjeve teknologjike të gjeneratës së fundit në përputhje me proceset e transformimit dixhital
  2. Krijimi i një Smart Factory

Nëpërmjet zbatimit të aktiviteteve të projektit, kompania synon të përmirësojë proceset dhe organizimin e brendshëm, performancën e proceseve të prodhimit, të zvogëlojë kostot dhe të rrisë kolateralisht të ardhurat dhe të përmirësojë pozicionimin e saj konkurrues në treg.

Në përputhje me objektivin kryesor, projekti është projektuar përtej nismës 4.0, duke analizuar mundësinë për të vazhduar me një rikonfigurim dixhital nga një këndvështrim më i gjerë, duke iu afruar kështu konceptit pas Ndërmarrjes 4.0, ku të gjitha burimet e kompanisë gjejnë përfshirje dhe përfitim. Në fakt, për të specifikuar më mirë objektivin kryesor, kompania shikoi një proces transformimi që nuk do të ndalej vetëm në fabrikë, por që do të pushtonte departamentin e kërkimit dhe zhvillimit, departamentin e shitjeve dhe gjithashtu shërbimin pas shitjes. Në të njëjtën kohë, shërbimet dhe aplikacionet që janë fituar janë kontekstualizuar në një projekt të vetëm të inovacionit të biznesit që ka pasur një ndikim transversal në të gjithë strukturën dhe në fushën e menaxhimit organizativ.

Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security
Fael Security